Page 1 of 1

Razlika izmedju erotike i pornografije

Posted: 14 Mar 2015 14:48
by TheDexyOnline
Razlika između erotike i pornografije. Erotika u književnosti je sofisticiran opis čina vođenja ljubavi, bez obzira na karakter tog čina ili izraze koji se koriste, a pornografija je eksplicitnija i, za razliku od erotike, nikada ne može biti umetnost. Erotika nadahnjuje, pornografija služi kao ventil za mentalnu i bukvalnu onaniju autora i čitalaca. Erotika je sugestija, aluzija, očekivanje opsednutosti koje sadrži u sebi; čim izgubi simboliku i dekorativnost i svede se na goli opis seksualnog čina, postaje pornografija. Pornografija se prepoznaje po tome što predstavlja uvredu seksualnosti.

Preuzeto sa forum.krstarica.com

Razlika izmedju erotike i pornografije

Posted: 11 Nov 2015 22:28
by Angelakl
zamolio bih ko zna da mi objasni,funkciju 5-e brzine,tj cemu ona sluzi.
Interesuje me u kojoj brzini se postize max.brzina,u 4-oj ili 5-oj brzini?
I eventualno jos ponesto sto je razlika izmedju menjaca sa 4 i menjaca sa 5 brzina.